L2Day x1200-->

Coming soon servers

High Five 20.05.2019 в 20:00
Interlude 27.04.2019 в 19:00
High Five 13.05.2019 в 20:00
Interlude 26.04.2019 в 20:00
High Five 27.04.2019 в 19:00

Coming soon

Interlude 26.04.2019 в 20:00
Interlude 26.04.2019 в 20:00
High Five 26.04.2019 в 20:00
Interlude 27.04.2019 в 19:00
C4 27.04.2019 в 19:00
High Five 27.04.2019 в 19:00
Interlude 27.04.2019 в 20:00
Interlude 30.04.2019 в 20:00
High Five 13.05.2019 в 20:00
High Five 20.05.2019 в 20:00
Interlude 26.04.2019 в 20:00
Interlude 03.05.2019 в 20:00

Already opened servers

High Five 25.03.2019 в 20:00
High Five 31.12.2018 в 20:00
Interlude 17.04.2019 в 19:00
High Five 19.04.2019 в 20:00
Orfen 25.01.2019 в 20:00
Interlude 19.04.2019 в 20:00
Interlude 13.04.2019 в 20:00
High Five 08.03.2019 в 20:00
Interlude 01.01.2019 в 20:00

Yesterday (19.04.2019)

Helios yesterday at 19:00
High Five yesterday at 20:00
Interlude yesterday at 20:00
Interlude yesterday at 20:00

Already opened

Interlude 19.04.2019 в 20:00
High Five 19.04.2019 в 20:00
Interlude 17.04.2019 в 19:00
Interlude 15.04.2019 в 20:00
Interlude 13.04.2019 в 20:00
High Five 30.03.2019 в 19:00
High Five 25.03.2019 в 20:00
High Five 08.03.2019 в 20:00
Interlude 20.02.2019 в 19:00
Orfen 25.01.2019 в 20:00
Interlude 01.01.2019 в 20:00
High Five 31.12.2018 в 20:00
High Five 13.04.2019 в 19:00
Interlude 12.04.2019 в 21:00
High Five 12.04.2019 в 20:00
Interlude 12.04.2019 в 20:00
Interlude 12.04.2019 в 20:00
Interlude 10.04.2019 в 20:00
High Five 06.04.2019 в 19:00
Interlude 05.04.2019 в 20:00
Interlude 05.04.2019 в 20:00
Interlude 05.04.2019 в 20:00
Interlude 05.04.2019 в 20:00
High Five 01.04.2019 в 20:00
Interlude 01.04.2019 в 20:00