Coming soon servers

High Five 11.06.2021 в 20:00
High Five 15.05.2021 в 20:00
Homunculus 14.05.2021 в 20:00
Gracia Final 14.05.2021 в 19:00
Interlude 14.05.2021 в 20:00
Classic 14.05.2021 в 20:00
Interlude 14.05.2021 в 20:00
Interlude 15.05.2021 в 20:00
Interlude 19.05.2021 в 19:00
Classic 21.05.2021 в 20:00
Interlude 21.05.2021 в 20:00
High Five 23.05.2021 в 20:00

Coming soon

Gracia Final 14.05.2021 в 19:00
Custom 14.05.2021 в 20:00
Epilogue 14.05.2021 в 20:00
Homunculus 14.05.2021 в 20:00
Interlude 14.05.2021 в 20:00
Classic 14.05.2021 в 20:00
Interlude 14.05.2021 в 20:00
High Five 15.05.2021 в 20:00
High Five 15.05.2021 в 20:00
Interlude 15.05.2021 в 20:00
Interlude 19.05.2021 в 19:00
Classic 21.05.2021 в 20:00
Interlude 21.05.2021 в 20:00
High Five 23.05.2021 в 20:00
High Five 11.06.2021 в 20:00

Already opened servers

High Five 02.04.2021 в 20:00
High Five 10.08.2020 в 18:00
High Five 16.11.2020 в 23:59
С5 08.05.2021 в 20:00
Interlude 08.05.2021 в 20:00
Interlude 07.05.2021 в 20:00
Interlude 07.05.2021 в 20:00
Interlude 07.05.2021 в 20:00
Interlude 07.05.2021 в 20:00
High Five 07.05.2021 в 20:00
High Five 30.04.2021 в 20:00
Essence 30.04.2021 в 20:00
Interlude 23.04.2021 в 20:00
Interlude 23.04.2021 в 20:00
Interlude 23.04.2021 в 20:00

Yesterday (08.05.2021)

Interlude yesterday at 20:00
С5 yesterday at 20:00

Already opened

С5 08.05.2021 в 20:00
Interlude 08.05.2021 в 20:00
Interlude 07.05.2021 в 20:00
Interlude 07.05.2021 в 20:00
Interlude 07.05.2021 в 20:00
Interlude 07.05.2021 в 20:00
High Five 07.05.2021 в 20:00
High Five 01.05.2021 в 20:00
Interlude 30.04.2021 в 20:00
High Five 30.04.2021 в 20:00
Essence 30.04.2021 в 20:00
Interlude 23.04.2021 в 20:00
Interlude 23.04.2021 в 20:00
Interlude 23.04.2021 в 20:00
High Five 02.04.2021 в 20:00
High Five 16.11.2020 в 23:59
High Five 10.08.2020 в 18:00
Interlude 02.05.2021 в 20:00
Interlude 01.05.2021 в 20:00
Interlude 01.05.2021 в 20:00